1 2 3
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ต.รัตนโกสินทร์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม ต.เจริญรีไซเคิล เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2539 ประกอบธุรกิจหลักคือ รับซื้อและจำหน่ายเศษโลหะ อาทิเช่น ทองแดงทองเหลือง อลูมิเนียม เป็นต้น โดยมีคุณสุทัศน์และคุณพัชรี สถิตชัยเจริญ เป็นผู้บริหาร

เศษโลหะส่วนใหญ่ที่ได้รับมาจากร้านของเก่าต่างๆ ทั่วประเทศหลังจากนั้นทางบริษัทก็จะทำการคัดแยกและจัดส่งเข้าโรงงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ